Inge Verschaeren

Inge Verschaeren
E-mail: ingeverschaeren@libriusadvocaten.be
Bank:BE98 6451 0285 4993
Derdenrekening:BE20 6301 4502 4456
Inge Verschaeren studeerde Latijn - Moderne Talen aan de OLVP te Sint - Niklaas en later aan het OLVI te Boom.

Zij studeerde in 1995 af als licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven, met specialisatie strafrecht en criminologie.
Na 1 stagejaar aan de balie te Mechelen op het kantoor Paul Buelens, maakte zij de overstap naar de balie van Dendermonde, waar zij haar stage voortzette van het toenmalige kantoor Lenssen & Van Lembergen.

Na haar stage koos zij ervoor om een zelfstandig kantoor uit te bouwen, waarbij zij zich vooral toelegde op familierecht en later bijkomend op de materie van de collectieve schuldenregeling. Zij wordt sedert 2003 aangesteld als schuldbemiddelaar.

Gedreven door een passie voor familierecht behaalde zij in 2007 het certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.

Naast haar louter professionele activiteiten is zij jarenlang lid geweest van de Jonge Balie te Dendermonde, waarvan zij tevens in 2005-2006 voorzitster was en een gepassioneerd lid van het Balierevue-team.

Voorkeurmateries:
  • Personen en familierecht
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Verkeers-en verzekeringsrecht
  • Strafrecht
  • Algemeen burgerlijk recht ( o.a. contracten en overeenkomsten,huur, burenhinder, aansprakelijkheid,...)
  • Betwistingen ivm facturen en handelsovereenkomsten
  • Collectieve schuldenregeling

Wettelijke informatie:

Inge Verschaeren is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie te Dendermonde.
Haar hoofdkantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Dr. E. Van Winckellaan 60-62 en haar bijkantoor is gevestigd te 9220 Hamme, Leopold III laan 3.

Inge Verschaeren oefent het beroep van advocaat uit als enig vennoot in de BVBA ovv BV Advocatenkantoor Inge Verschaeren, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Leopold III laan 3, ondernemingsnummer 0843.442.021, BTW nr. 0843.442.021.
Terug