Materies

Personen- en familierecht
 • Personenrecht: staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstamming, adoptie, nationaliteit
 • Huwelijksvermogensrecht: huwelijksstelsels, huwelijkscontract, schenkingen, erfenissen
 • Echtscheidingen
 • Voorlopige maatregelen
 • Alimentatie
 • Jeugdzaken: ouderlijk gezag, alimentatie, omgangsrecht
 • Jeugddelinquentie
 • Problemen rond samenwoning
 • Bemiddeling in familiezaken


 • Goederenrecht – zakenrecht – Pachtrecht – Bouwrecht
  • Huurrecht: private huur en handelshuur
  • Vastgoedrecht: koop en verkoop van onroerende goederen, mede-eigendom en appartementsrecht
  • Bouwgeschillen: adviesverlening, gerechtelijke procedures, minnelijke en gerechtelijke expertises
  • Aannemings- en architectencontracten
  • Pachtrecht
  • Problematiek rond eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, burenhinder en andere onroerende zakelijke rechten
  • Bemiddeling in burgerlijk recht


  • Contractenrecht
   • Nazicht en opstellen van overeenkomsten
   • Problemen in verband met koop-verkoop, lastgeving, leasing, lening
   • Opstellen huur- en handelshuurovereenkomsten


   • Incasso, consumentenrecht, tenuitvoerlegging en insolventie
    • Invordering van facturen in binnen- en buitenland
    • Tenuitvoerlegging in België van buitenlandse veroordelingen
    • Beslag: bewarend beslag, roerend en onroerend beslag, beslag onder derden, revindicatie
    • Geschillen inzake betalingsmoeilijkheden bij handelstransacties
    • Collectieve schuldenregeling voor niet-handelaars


    • Aansprakelijkheidsrecht – verzekeringen
     • Beroepsaansprakelijkheid van diverse beroepscategorieën (geneesheren, accountants, boekhouders, beleggingsadviseurs, architecten, aannemers)
     • Onrechtmatige daad
     • Aansprakelijkheid in verkeerszaken
     • BA-verzekering, familiale verzekering, brandverzekering, rechtsbijstandverzekering
     • Regres

     • Arbeidsrecht – arbeidsongevallen

      Gerechtelijk recht

      Vennootschapsrecht – ondernemingsrecht – handelsrecht
      • Vennootschapsrecht
      • Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen, verschoonbaarheid
      • WCO (Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen dd. 30/01/2009)
      • Bemiddeling in handelszaken
      • Handelsovereenkomsten
      • Betwistingen met betrekking tot facturen


      • Strafrecht
       • Verkeer: verkeersmisdrijven, ongevallen, dronkenschap, vluchtmisdrijf,...
       • Algemeen strafrecht: verdediging als beklaagde, benadeelde en als burgerlijke partij

       • De onder de materies aangeven materies zijn niet limitatief. Indien u uw probleem niet direct terugvindt onder de voormelde takken kan u steeds contact opnemen ten einde na te gaan of het kantoor u hierin kan bijstaan. Indien het kantoor niet beslagen is in een bepaalde materie, zal u dit worden medegedeeld.
        Het kantoor doet een beroep op gespecialiseerde medewerkers in diverse rechtstakken. Indien nodig werken we samen met specialisten in andere beroepscategorieën, in samenspraak met de cliënt.